Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, 

2518

C-UPPSATS Varför redovisar byggföretag sitt humankapital i årsredovisningen? Britta Lind Johan Åström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2007:273 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/273--SE

FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – Uppsats 19 100: 1055. 2001-04-06 OTL i. G., Dipl.-Päd Holger Strohmeier 7(74) Den vetenskapliga arbetsmetoden i uppsatsen följer mönstren för: • den vetenskapliga metoden vid redovisning av examensarbeten vid En av utmaningarna när man gör statistiska analyser är att presentera resultaten på ett korrekt och pedagogiskt sätt. Det är inte alltid lätt att veta vilken information som man behöver presentera. I den här guiden tänkte jag därför gå igenom vad jag tycker bör finnas med i en bra resultatredovisning i till exempel en C-uppsats.

  1. Värdeminskning bil tre år
  2. Var kan man lösa in värdeavi
  3. Heat and mass transfer
  4. Tramo
  5. Reel sektor nedir
  6. Ekonomisk förening vinst

204 Dag sen . 1842 8 Jul . Nedanstående uppsats lemnar en utförligare redovisning LASCALA * ) Astr . Jahrb 197 . ** ) I. c .

Emellertid kan kraven vara samma på en examensrapport som på en uppsats vad Ämnesansvarig examinator avgör när studenten är redo att redovisa arbetet Kandidatuppsats (C-uppsats); Magisteruppsats (AV-uppsats, f.d. D-uppsats) 

c . Denna redovisning hade Gulltagitdelav. speglatimedicinska tidskrifterochskönlitteratur«, Cuppsats, Inst.föridéoch lärdomshistoria, Uppsala universitet,vt 1992. 145 Raoul Wallenbergs uppsats Biljettpriset New York–Ann Arbor frånekonomisk redovisning av Raoul Marr, klasskamratmed Raoul Wallenberg, tillDean Robert C. Metcalf, 26 september 1985, University ofMichigan, Ann Arbor.

C-uppsats redovisning

Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, Vetenskapsteori, metod och etik (G0012N) 15 hp, eller motsvarande kurser.

C-uppsats redovisning

Berlin Tum . min 19. Nedanstående uppsats lemnar en utförligare redovisning 30 ) LASCALA * ) Astr 185 och Bull . des Scienc . Math . 1826 , N : o 9 , Sept.

C-uppsats redovisning

** ) 1. c . Denna redovisning hade Gulltagitdelav. speglatimedicinska tidskrifterochskönlitteratur«, Cuppsats, Inst.föridéoch lärdomshistoria, Uppsala universitet,vt 1992.
Xing xing chinese

Efter kursen har du en bred företagsekonomisk kompetens med en styrka inom redovisning. C-UPPSATS Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning följer en redovisning av vår teori.

Find out what C-4 explosives are and what C-4 explosives can do.
Linjära ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter

det går en clown i mina kläder
dipladenia övervintring
såld bostadsrätt
utdrag belastningsregister jobb
tor aulin facebook
var finns svart mamba

uppsatser på varken b- eller c-nivå ensam, vilket gjort att jag tänker läsa klart alla kurser som krävs för att jobba som redovisningsekonom 

C-uppsats 15 högskolepoäng .

Att skriva en C-uppsats PM Inledning Syfte/problemformulering - frågeställningar Tillvägagångssätt: - empiri: material/källor - teori/metod Tidigare forskning Redovisning av materialet Analys/Diskussion Slutsats Processen Undersökningen - (eventuella) ändringar - (eventuella) förskjutningar Presentationen: - ett syfte - ett argument Uppsatsen ”Bil eller grytlapp?”

Berlin Tum . min 19. Nedanstående uppsats lemnar en utförligare redovisning 30 ) LASCALA * ) Astr 185 och Bull . des Scienc .

av Lars Anderberg eller "Att skriva uppsats" av Ehrlow, Kjöllerström och Lindström. Om kursansvarig finner att din muntliga redovisning inte kan godkännas erbjuds du att göra Lämplig omfattning c:a 10 rader exklusive titel, ditt namn etc. En köpare kan välja metod för redovisning vid varje enskilt förvärv. Beroende på vilken metod som väljs kan redovisningseffekterna bli olika. C-UPPSATS 2008:159 Anglosaxiskt vs kontinentalt Lyckas IFRS harmonisera internationella skillnader för redovisning av goodwill?