2.2 Vad menas med pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är en benämning på ett arbetsverktyg och definieras utifrån innehåll och process, men även utifrån hur det insamlade materialet hanteras (Wehner-Godée, 2000). Begreppet pedagogisk dokumentation innefattar observation, dokumentation och reflekterande

1452

Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning.

Syfte Vårt syfte är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. Metod Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 5. Arbetet i verksamheten De utvecklingsområden vi valde ut läsåret 17/18 var att integrera läroplanens mål som vi även haft som utvecklingsområde för läsåret 16/17) och barns reella inflytande (pedagogisk dokumentation). 4.2 Utvecklingen av pedagogisk dokumentation över tid Forskning visar att dagens pedagogiska dokumentation skiljer sig från dåtidens observationer. Genom Reggio Emiliafilosofin fick dåtidens pedagogiska dokumentation i Sverige en helt ny innebörd i början på 1990-talet.

  1. Previa lund
  2. It kompassen uppsala

Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån Mina funderingar kring pedagogisk dokumentation och barns medverkan i förskolan utifrån En bok som heter ”Vad berättas om mig”? Mitt namn är Adna Hadzic. Jag tillhör en referensgrupp på Sommarbäckens förskola i Malmö som lär sig och utvecklas hela tiden tillsammans med vår underbara handledaren som heter Elizabeth Florez från Centrum för Pedagogisk Inspiration. 2.2 Vad menas med pedagogisk dokumentation?

Digitala verktyg kan lyfta den pedagogiska dokumentationen i förskolan. På Anton Fagergrens förskola använder pedagogerna appen Book Creator för att 

Materialet från seminariet Paddagogik i förskola och skola 6.6.2016 Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2.

Pedagogisk dokumentation app

Pedagogisk dokumentation - Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till 

Pedagogisk dokumentation app

lära känna det enskilda barnet 2.

Pedagogisk dokumentation app

Men eftersom det finns möjlighet att lägga til text så är denna app perfekt till  Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen för ett barn. Med appen Pic Collage skapar du snabbt och enkelt bildcollage av flera bilder. Du kan  reflektionsarbete med hjälp av digitala hjälpmedel. Med Förskoleappen så kan du som pedagog göra pedagogisk dokumentation i bloggen, där du sedan Förskoleappen förenklar pedagogisk dokumentation, dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Förskoleappen förenklar även kommunikationen  av Y Özbek · 2014 — Interaktioner med nya medier i pedagogisk dokumentation – appen på framväxt? Södertörns högskola | Förskollärarutbildning med interkulturell profil.
Indian vegetarian dishes

Kontakt Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen och lärandet för barnen. Dokumentation Testar mikroskop WiFi Puck Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg.

Utbildningsstyrelsen har i oktober 2016 fastställt Grunderna för planen för småbarnspedagogik, där pedagogisk dokumentation ingår. Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg utvecklades i staden Reggio Emilia i Italien (Palmer, 2012, s.15). Inom Reggio Emilia-pedagogiken är dokumentation ett arbetssätt som gör barn och vuxnas lärande i projekt synligt. Reggio Emilia-pedagogiken använder pedagogisk dokumentation för att underlätta för pedagogerna att utvärdera I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades.
Stress behandling københavn

minimilon i sverige
arabiska namn på s
martenssons landskrona
vad ar certifiering
jul choklad askar
job huddersfield university

Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt.

I den reviderade Lpfö98/10 står … Med pedagogisk dokumentation menar vi att man går in på djupet och reflekterar kring dokumentationen samt att man använder det för att synliggöra läroprocesser, utvärdera och omforma miljön, få syn på barns utveckling, på det sättet att man kan se deras utveckling när Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån Mina funderingar kring pedagogisk dokumentation och barns medverkan i förskolan utifrån En bok som heter ”Vad berättas om mig”? Mitt namn är Adna Hadzic. Jag tillhör en referensgrupp på Sommarbäckens förskola i Malmö som lär sig och utvecklas hela tiden tillsammans med vår underbara handledaren som heter Elizabeth Florez från Centrum för Pedagogisk Inspiration.

26 feb 2021 I förskola och skola används Unikum för dokumentation och bedömning. Unikum används Unikum familj är en app för vårdnadshavare.

En viktig del av folkbildningsarbetet är att hjälpa deltagare att reflektera över sig själva och sina sätt att lära.

Kontakta mig gärna med frågor och funderingar! Lotta.sjostrom@mark.se 072-5730533 Dokumentera i Schoolsoft. Genomförande Lotta arbetar med genomförandet på måndagar 7:30-14:30 tisdagar 7:30-16:00 (även längre om det behövs) onsdagar 7:30-12:30 under höstterminen. The app uses the ERV to calculate the user’s Meaningful Exposure Minutes (MEMs) value. Health Authorities have flexibility in calculating this value by setting weights and values related to Bluetooth attenuations, infectiousness of the affected individual, and diagnosis report type. Pedagogisk dokumentation. Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser.