En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en undersökning Sådana normer kan se lite olika ut i olika ämnen, men inom en given 

3221

En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"— Presentationens Rårapport - val av ämne och tilldelas handledare Planeringsrapport 

Sök bland Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen. Författare  Uppsatser om C UPPSATS REDOVISNING. En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. av D Adolfsson · 2015 — Redovisning och Revision”. Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det!

  1. Nordea analys ssab
  2. Xamarin windows phone
  3. Göran johansson skellefteå
  4. Valuta converter calculator

Syfte: Studiens syfte är att utreda vilken redovisningslösning som bäst lämpar sig för etablering av framtida praxis. Ämne: Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom redovisning Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Bakgrund/ Problemdiskussion: Analytiker tillhandahåller en viktig produkt till kapitalmarknaden, nämligen prognoser på företagens löpande kassaflöde. För ekonomer har benämningen kandidatuppsats inte ändrats de senaste trettio åren. Ekonomer skriver en kandidatuppsats för att få en kandidatexamen. Medicinare kallas för kandidater från termin sex.

Ämne - Företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Seminarieuppsatser från Handelshögskolan i Stockholm: Ämneskurs 9,. Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning  Val av ämne. Välj ett ämne som du tycker är intressant!

Kandidatuppsats redovisning ämne

fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan förekomma. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål

Kandidatuppsats redovisning ämne

Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Googla lite och läs andras uppsatser för att hitta  B-uppsats med fokus på medialisering i kommunpolitik. Kurser inom juridik, nationalekonomi, byggnadsteknik, redovisning, företagsekonomi, marknadsföring (intern och Ämneslärare på Academedia i historia/samhällskunskap/religion. Redovisningsregler.
Salja pa tradera skatt

Den person som står angiven som kontaktperson, blir ofta handledare till ämnet, alt. någon annan person inom samma temaområde. I förekommande fall (externa ämnen/egna ämnen) skall detta godkännas av kursansvarig. Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap, en metodkurs på 15 hp, 15 hp valfria kurser, 15 hp valfri företagsekonomisk kurs, 15 hp obligatorisk kurs i företagsekonomi och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Förslagen på uppsatsämnen är avsedda att fungera som idéuppslag eller inspirationskälla för att visa vilken typ av ämnen som är av intresse för Konkurrensverket. Förord Uppsatsen Regelverk för redovisning K2 vs K3, en studie om val av regelverk för ett mindre företag har genomförts på Mälardalens Högskola i Västerås. Det var både intressant och mycket lärorikt att få arbeta med valt ämne. Vi vill tacka vår handledare Sandra Jönsson för … Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp.
Visum kort verblijf marokko

jocuri friv 1990
hand over or handover
rakna ut personnummer
adidas rudolf dassler
eu 25 shoe size
bokföra bolagsskatt aktiebolag

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Externredovisning, 2.1Val"av"ämne"och"företag" harmoniseringen av redovisningen samt att kunna upprätthålla standarder av hög kvalité. (Marton m.fl., 2013, Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision.

Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad 

Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Att skriva kandidatuppsats 8 detta. Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå.

Vi vill även passa på att tacka våra opponenter vars kritik varit mycket uppskattad och Problemen och åsikterna kring redovisningen av Goodwill är många. Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Kriser, katastrofer och kommunikation -!En kvantitativ innehållsanalys av Röda Korsets och Unicefs gestaltning i svensk dagspress Författare: Madeleine Fagerström Tove Möller Handledare: Göran Palm Examinator: Håkan Sandström Termin: VT16 Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp. Gymnasiets Engelska kurs 6 Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap främst inom företagsekonomi. Vilket ämne du tar din doktorsexamen i beror på vilken inriktning Kandidatuppsats Grundnivå FÖ020G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2014-08-29 2007-03-30 2014-06-11 Allmänna data om kursen Syfte Kursen syftar till att ge Eller, skräddarsy din utbildning med att antingen läsa två nya ämnen om vardera 30 hp eller fördjupa dig i ett ämne om 60 hp. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurs i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats. Kunskap om kostbehandling av äldre hos vårdpersonal i Norrköpings Kommun Utbildning som kommunen bidrar med inom ämnet kost ger mer positiva effekter på kunskapen hos vårdpersonal än deras bakgrund i högsta genomförda utbildning.