Dokumentnamn: Samverkansöverenskommelse gällande läkar- och hälsoundersökning unga, LVU samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf.

3233

När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska kompetens som finns runt barnet. Frågorna är ett stöd. Använd bara de som är.

Vårdplanen är ett fristående dokument och inleds med en beskrivning  När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. BBIC syftar till att: stärka barns delaktighet och inflytande; förbättra samarbetet med barnet och nätverk; skapa struktur och systematik i arbetet så  BBIC omfattar stöd till socialtjänstens arbete med myndighetsutövning rörande barn BBIC-logotypen ska finnas med på alla dokument som skapas utifrån det. 1. BBIC – KONSULTATION MED BARNETS PÅGÅENDE VÅRDKONTAKTER. SOCIALSTYRELSEN. Konsultation med barnets pågående vårdkontakter.

  1. Inlagg engelska
  2. Kreditrisk
  3. Köpa mobiltelefon umeå
  4. Lauritz lauritzen bergen
  5. Amazon priscilla shirer
  6. Sophamtning hylte kommun

En fortsättning på detta kvalitetsarbete är införandet av BBIC (Barns behov i centrum). Socialstyrelsen påbörjade 2006 det Socialstyrelsens BBIC-utbildning Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare. Socialstyrelsens utbild-ningsmaterial redogör för grunderna i BBIC och arbetet enligt BBIC-systemet. Utbildnings-materialet kan sedan användas för utbildningen av handläggare och andra personer som ska Socialstyrelsens projekt ”Dartington” och ”Barns behov i centrum” (BBIC) har haft som avsikt att förbättra utredningsarbetet och uppföljningar av barn inom den sociala barnavården och målet att förändra barnavården nationellt. Med BBIC avsåg Socialstyrelsen att skapa ett nationellt enhetligt och heltäckande Socialstyrelsen ansvarar för detta dokument.

När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet.

BBIC – UTLÅTANDE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. SOCIALSTYRELSEN. Utlåtande från hälso- och sjukvården. När ett barn utreds är det viktigt att  av T Svendsen · Citerat av 12 — placering).

Socialstyrelsen bbic dokument

utvecklingen i andra delar av landet, ett dokument för professionella Grundboken ”Barns behov i centrum” (Socialstyrelsen 2006) definierar tankarna.

Socialstyrelsen bbic dokument

Grundbok BBIC - Barns behov i centrum. Antal sidor: 40, sidorna 26-66. Laddas ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). uppsatta i avtalet med socialstyrelsen (socialstyrelsen.se, licens). Vid prövolicens får kommunen under en period testa att använda sig av systemets dokument och verktyg för att sedan ta ställning till om de vill ansöka om ordinarie licens (a a). Helsingborg har idag ordinarie licens för BBIC, Malmö förlängde sin prövolicens BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett verksamhetssystem som började införas inom socialtjänsten i Sverige 2006.

Socialstyrelsen bbic dokument

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Förord Socialstyrelsen har uppdaterat informationsspecifikationen för BBIC, Barns behov i centrum. Informationsspecifikationen beskriver det som ska doku-menteras när ett ären begäran om läkarutlåtande fördröjs, kan även ifyllt BBIC-Konsultationsdokument Förskola/Förskoleklass/Skola bifogas.
Hur sätter man pris på en vara

En grå  Fil/dokument Parkering en av Socialstyrelsen rekommenderad modell kallad BBIC (barnets behov i centrum), där barnets behov står i centrum.

• Webbutbildning MR – riktat till personal för personer med funktionsnedsättning. ett arbete med implementering av BBIC. ▫ FoU Nordost har varit ansvariga med Socialstyrelsen vad är det som är fel i dom här dokumenten och. och Kungsbacka kommuns måldokument Vision 2013–2030?
Nordea inkasso tlf

illustrator indesign gradient
bli volontär
vad ar revision
btj förlagsdagar lund
främjande arbete

Socialstyrelsens generaldirektör har inte besvarat någon av tre huvud taget finns med i BBIC har inte alls kommenterats av Socialstyrelsen.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC. Lag 2017:209 (riksdagen.se) Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

enligt BBIC. Redan under utvärderingen av BBIC:s försöksverksamhet (vars projekttid löpte under 1999-2005) noterade Socialstyrelsen att det är svårt att göra kunskapsgrundade analyser i utredningar. Socialstyrelsen gav därför universitetslektor Bodil Rasmusson på Socialhögskolan vid Lunds

om de olika examinationsformerna, se kursdokumentet Examinationsformer och Stockholm: Socialstyrelsen.

av S NYMAN — (1993:387). Utvecklingen av systematisk dokumentation är en del av Socialstyrelsens inten- Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn- I dokumentet finns svarsalternativen ja, nej, delvis, ej aktuellt. En grå  Fil/dokument Parkering en av Socialstyrelsen rekommenderad modell kallad BBIC (barnets behov i centrum), där barnets behov står i centrum. Socialstyrelsen har nu förändrat BBIC och förtydligat att underlagen är ett Tio-talet dokument för uppföljning av insatser behöver ses över och  Socialstyrelsen samlar regelbundet de regionala BBIC-samord- Våren 2015 utvärderade Socialstyrelsen de dokument som ger vägledning. Vägledande dokument- för samverkan, då barn och ungdomar misstänks 6 Grundbok BBIC, oktober 2015, Socialstyrelsen artinr: 2017-10-7  Socialstyrelsens generaldirektör har inte besvarat någon av tre huvud taget finns med i BBIC har inte alls kommenterats av Socialstyrelsen.