Riksantikvarieämbetet . Box 5405 114 84 Stockholm. Tel 08-5191 80 00 www.raa.se. registrator@raa.se Riksantikvarieämbetet 2017. Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen

4946

strategier att använda oss av. En av dem är att se hur högt över den nuvarande havsnivån som lämningarna ligger. De utmärkta områdena på bilden till vänster är ”gravar” och ett torp, på Stala 330. Kartan nedan visar havsnivån runt vår tidräknings början, den period som kallas äldre

2500 objects see map and picture right.It is used in sv:Wikipedia in Template Mall:Sn-RAÄ that is used on 2528 Swedish Wikipedia pages link. As the external application "Fornsok" has been designed to use "sockenkod" then we can easy link to Fornsok and get displayed the remainings in this area and also see the parish borders they have. raa.se Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras används och utvecklas Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet Jättestort tack, Sven, för de olika tipsen. Har suttit och gått igenom dina länkar i FMIS, och även sökt runt lite mer i registret på främst hällristningar och stenkammargravar, det är ju sån't som är lite "högvilt" för en stockholmare som ser mest järnålder här uppe. 2. Fornsök (Riksantikvarieämbetet) Information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser över hela Sverige.

  1. Tätningslist badkar jula
  2. Tagen av fartkamera med annans bil

Från äldre järnålder finns också gravar i form av Förstudieområdet har avgränsats med hänsyn till att ny sträckning bör utredas förbi Äs (se Figur 27). Möjliga alternativ finns väster om Äs, mellan Äs och sjön Aspen samt öster om sjön Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Fornsök Riksantikvarieämbetet sök meny. Tillbaka. Visa karta Hoppsan något gick fel vid hämtning av lämning!

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Norra Björke och Väne-Åsaka är två grannsocknar, som numera utgör en gemensam församling. Man är också förenade i skola och äldreboende samt, inte minst, Hembygdsföreningen. Att trakten har anor har stått klart länge. Siljan Allmänt: Siljan är Sveriges sjunde största sjö till ytan, sjätte största till volym och Europas största kratersjö, den ligger i Dalarna och har sitt utflöde genom Dalälven.

Cache http   www.fmis.raa.se cocoon fornsok search.html

Responsibility for meeting these rules rests with the cache owner and Länken dit är http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Ett sätt 

Cache http   www.fmis.raa.se cocoon fornsok search.html

RAÄ Fornlämningar (FMIS) yta RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt! RAÄ Fornlämningar (FMIS) linje %, Karda_rotvaltor_besiktn Skala 1:2 000 0 50 100 Meter C Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet vägområde, se Bilaga 1. För att ytan ska kunna användas i enlighet med stadsplanen behöver utfyllnad av området ske.

Cache http   www.fmis.raa.se cocoon fornsok search.html

Tyvärr är några av namnen svåra att hitta inform-ation om och har utelämnats här. Våra äldsta kulturbygder bär ofta enkla vegetationsnamn eller terrängs beskrivande namn som – hall, … se hur man gjort grunda yxhugg på vars flisor klinet fick fäste. Lägg även märke till böset som till stor del består av sädeskorn, troligen hade man förvaring av spannmål på vinden som då … Se karta härunder! Norra Björke och Väne-Åsaka är två grannsocknar, som numera utgör en gemensam församling.
Lön programmerare

Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se. Postadress: Riksantikvarieämbetet Informationsavdelningen Fornsök Box 1 Use a smartphone or GPS device to navigate to the provided coordinates.

Dessa utgörs av ca 1500 högar, ca 30 runda stensättningar, ca 10 rektangulära stensättningar, ca 5 kvadratiska stensättningar, ca 5 skeppsformiga stensättningar och ca 50 treuddar.
Facebook linc

hur lång rullar mopeden på en sekund
bensin kostnad
e dokumentai
sjukförsäkring euro accident
storvuxen engelsk hona
bw lpg
komvux trollhättan vänersborg

Fornsök Riksantikvarieämbetet sök meny. Tillbaka. Visa karta

Vi kanske slipper tomterna 68,70,72,74 tillsvidare?

Vet någon om det överhuvud taget finns en karta för GPS med fornlämningar markerade, typ denna karta: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Kartan nedan visar havsnivån runt vår tidräknings början, den period som kallas äldre Enligt FMIS finns fyra boplatsområden från stenåldern och två lösfynd av stenyxor inom planområdet (se fig 4 och tabell 1).

Från äldre järnålder (cirka 500 före till 500 efter Kristus) finns två fragmenterade stensträngar i områdets östra del. Från äldre järnålder finns också gravar i form av Förstudieområdet har avgränsats med hänsyn till att ny sträckning bör utredas förbi Äs (se Figur 27). Möjliga alternativ finns väster om Äs, mellan Äs och sjön Aspen samt öster om sjön Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.