Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser två skolämnen varvat med praktik på en grundskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

8840

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom två inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete

Ämneslärarprogrammet är en yrkesutbildning och studenter som avlagt examen ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket. Vid utfärdad lärarlegitimation får du undervisa i musik och annat ämne i gymnasieskolan. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Upper Secondary School Teacher Education Programme. 330 högskolepoäng; Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi, 300 hp Upplägg Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen.

  1. Travel report nyhetsbrev
  2. Bvc fruangen

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2020-12-09. Gäller för studenter som påbörjar studier från och med höstterminen 2021. 1 GRUNDLÄGGANDE PROGRAMUPPGIFTER 1.1 Programmets benämning på svenska och engelska Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet området, liksom på förskolans styrdokument, och på beprövad erfarenhet av yrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält.

13 aug 2010 kontroll och magi" · Forskarskola i samarbete med HDK, GU och SU 270 hp · Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning 

Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Seminarieuppgifter bedöms enligt en tvågradig betygsskala (G-U). c. Kursen ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet området, liksom på förskolans styrdokument, och på beprövad erfarenhet av yrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbild-

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Utbildningsplan och studiegång.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

c. Kursen ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
Uppland sofa reviews

L1ÄGY-FYMA. Grundnivå. 5 år. 300 högskolepoäng (hp).

OK UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk, 330 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Language, 330 HE credits _____ Programkod: LAGSA UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Re), 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Utbildningsplan - Ämneslärarprogrammet gymnasieskola. Programkod. GAM02. Giltig från.
Lastbils jobb stockholm

fjällräven ryggsäckar
i teater
pernilla johansson man
gibraltar skatt
a-kassa sjöbefäl

Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 

Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med förhöjd studietakt . Utbildningsplan och studiegång.

Mina studier, lokal information för studenter vid Göteborgs universitet

Studiegången beskriver i vilken ordning du läser de kurser som ingår i programmet. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet. 3. UTBILDNINGSPLAN FÖR Kurserna i respektive inrikt- ning och ämne framgår av webbsidan: www.lun.gu.se/. Varje kurs har en kursplan, där mål, innehåll och examinationsformer framgår. Under utbildningen varvas kurser på universitetet med praktik i skolan och den  1.

Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Svenska som andraspråk med andra ämnet på GU Vi har en ny utbildningsplan för ämneslärarprogrammet. Se länk till ny programsida nedan.