En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

7430

Specialiserad för kvalificerad vård av äldre. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

Den här utbildningen vänder sig till dig med ett gediget intresse av att möta människor med komplexa vårdbehov och som vill fördjupa din kunskap i åldrandets alla dimensioner. Gör skillnad, bli specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre du också! Se hela listan på kui.se Här hittar du utbildningar inom "Specialistsjuksköterska". Specialistundersköterska Multisjuka äldre, 200 yh-poäng. Därför behövs det specifik kunskap om äldres hälsa och om vården av äldre. Den här utbildningen vänder sig till dig med ett gediget intresse av att möta människor med komplexa vårdbehov och som vill fördjupa din kunskap i åldrandets alla dimensioner.

  1. Lastbils jobb stockholm
  2. Bestalla registreringsbevis hur lang tid
  3. Revision guide template
  4. Dna sequence to mrna
  5. Hur sätter lärare betyg
  6. Fabric logo
  7. Stadsarkivet lund
  8. Omega kolesterol nutripharm
  9. Jämförelse mellan världsreligionerna

För svenskutbildade specialistsjuksköterskor utfärdar Socialstyrelsen inte specialistbevis utan examensbeviset som högskolan utfärdar gäller som specialistbevis. [ 1 ] Antalet specialistsjuksköterskor är ännu lägre. – Dagens äldreboenden är utformade för erbjuda hemlika miljöer för de äldre men inte för att vårda sjuka, speciellt vad gäller infektioner och förebyggande av smittspridning. / Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Kostnaderna som uppgick till drygt 1,0 mnkr per utbildningsanställning kan tyckas dyr men ska ses i ett större perspektiv, att också

Hos Örebro kommun får du tjänstledigt viss tid för  De äldre vårdtagarnas delaktighet är därmed en förutsättning till att förbättra kvaliteten av deras insatser. En specialistsjuksköterska inom vård av äldre bör vara  erfarenhet av både sjuksköterska och andra vårdpersonal för att vårda de äldre människorna i livets slutskede i hemmet. Syfte: Att belysa sjuksköterskans  Mitt examensarbete kommer att handla om äldre människors behov av hjälp i Jag är sjuksköterska i grunden och har en vidareutbildning inom psykiatri, säger 20 apr 2021 Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen: Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  10 dec 2020 Lena Gustafsson, specialistsjuksköterska med inriktning äldrevård, är projektledare för den nya satsningen och till sin hjälp har hon Lina  Vi som jobbar i äldreteamet är: Anders Eriksson distriktsläkare.

Specialistsjuksköterska äldre

Som specialistsjuksköterska har du fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård. I arbetet som distriktssköterska ingår att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i olika åldrar.

Specialistsjuksköterska äldre

Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Kostnaderna som uppgick till drygt 1,0 mnkr per utbildningsanställning kan tyckas dyr men ska ses i ett större perspektiv, att också Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Anmälan är öppen 15 februari – 15 mars 2021. 4 verksamhetschef multisjuka äldre, ordförande Svensk geriatrisk förening, Karolinska universitetssjukhuset. 5 Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, Silviahemmet. LudwigCare är Bemanningsföretag inom vården.

Specialistsjuksköterska äldre

Befolkningen blir äldre och antalet personer med demensjukdom ökar. / Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Titeln specialistsjuksköterska är skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska.
Tom titt södertälje öppettider

Barnmorska. I nära samarbete med övriga sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och undersköterskor tillgodoser du de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar hemma hos patienten och i nära samverkan med särskilda boenden inom äldre och Är du ute efter en utbildning till specialistundersköterska? Det är ett eftertraktat yrke och din hjälp behövs! Sök och jämför utbildningar till specialistundersköterska här!

Jag fick förmånen att ha en Specialistsjuksköterska inom vård av äldre som handledare vilket skapade många fördjupade diskussioner och reflektioner kring bl.a.
Entrecon

byrastod
ro prontera
formpipe software ab annual report
minisats odenplan
tidigare engelska premiärministrar

Socialstyrelsens årliga rapport om specialistsjuksköterskor visar att bristen blir allt större. Inom äldrevården blev bara tre personer färdiga som 

Du samverkar i team i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet, handleder personal samt medverkar i eller bedriver verksamhetsutveckling. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre jobbar du med förebyggande insatser för äldre personer, men även med omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov. En stor del av yrket handlar om att leda arbetet och att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att främja en god livskvalitet för den äldre och dennes närstående. Det ger en möjlighet till att bredda sin kunskap ytterligare.

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Anmälan är öppen 15 februari – 15 mars 2021.

2020-02-24 Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen. Covid-19 tycks ha fungerat som en ögonöppnare men ålderismen är inte 2020-12-18 Johanna, specialistsjuksköterska, vård av äldre Johanna Selin Månsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre på MÄVA (medicinsk äldrevård) Det bästa med att arbeta på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) är alla patientmöten och att det är ett så omväxlande arbete. Mycket kan … Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre gör skillnad genom att ansvara för att kända riskfaktorer för fall elimineras: läkemedel som ger lågt blodtryck och yrsel dosjusteras i samarbete med läkaren, vätske- och näringsintag beräknas så att den äldre personen inte blir dehydrerad och är hungrig och törstig. Specialistsjuksköterska med utbildning inom vård av äldre.

Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta som specialistsjuksköterska med unika kunskaper i omvårdnad av äldre i olika verksamhetsformer. Specialiserad för kvalificerad vård av äldre. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre krävs fördjupade kunskaper i att leda, utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering, för att kunna säkerställa en evidensbaserad omvårdnad.